Blog

Anode hóa – 10 thuộc tính có thể bạn chưa biết

Anode hóa, một cách tổng quát, là từ ngữ chỉ quá trình chuyển hóa bề mặt của nhôm và hợp kim nhôm thành dạng lớp phủ xốp oxit nhôm. Tên này được đặt theo thực tế là sản phẩm nhôm trở thành cực dương trong bể điện phân trong suốt quá trình, và đây là sự khác biệt chính với quá trình xi mạ điện thông thường, khi mà sản phẩm mạ đóng vai trò là cực âm. Mặc dù, quá trình anod hóa thường được hiểu gắn liền với sản phẩm nhôm, tuy nhiên kỹ thuật này cũng được áp dụng trên các phôi kim loại khác, bao gồm ma-nhê, titan và kẽm.

Anode hóa nhôm có thể thực hiện với đa dạng chủng loại dung dịch điện phân tương ứng với các điều kiện xử lý khác nhau, bao gồm các yếu tố về thành phần và nồng độ dung dịch điện phân, các chất phụ gia, nhiệt độ, điện áp và cường độ dòng điện mạ.

Bảng 1 bên dưới trình bày các quy trình anode hóa thông thường cùng kết quả đạt được.

Như trình bày trên bảng, tùy theo quy trình được chọn mà lớp anode hóa trên bề mặt nhôm sẽ có các tính chất cụ thể theo yêu cầu. Một số mục đích của quy trình anode hóa như sau:

 1. Chống ăn mòn.
 2. Tăng tính thẩm mỹ
 3. Tăng khả năng chống mài mòn
 4. Tăng tính kết dính với màn sơn
 5. Tăng khả năng liên kết
 6. Tăng độ trơn
 7. Mang đến màu sắc đặc trưng.
 8. Tạo khả năng cách điện
 9. Tạo lớp phủ đệm
 10. Tăng tính phát xạ
 11. Tạo bề mặt hấp thu lớp nhũ quang khắc, in ấn.

Lược dịch từ tài liệu: Anodizing – Revised by Milton F. Stevenson, Jr., Anoplate Corporation- ASM Handbook, Volume 5: Surface Engineering

Related posts