Blog

Phân Tích Chuẩn Độ- Titration

Chuẩn độ là quá trình phân tích hóa học để xác định thành phần của một mẫu dung dịch, bằng cách cho thêm vào một lượng chính xác chất hóa học khác, với điều kiện, chất này sẽ phản ứng theo tỉ lệ biết trước với thành phần mà ta quan tâm.

Quá trình này thường tiến hành bằng cách cho chất chuẩn độ (là một dung dịch có nồng độ đã biết chính xác, chứa chất gây phản ứng hóa học với thành phần mà ta quan tâm) chảy từ từ qua buret có khóa, vào cốc phản ứng, chứa dung dịch cần phân tích, cho đến khi phản ứng cân bằng thì dừng lại.

Ảnh copy từ: https://www.quora.com/
Ảnh copy từ: https://www.quora.com/

Lúc này ta có thể biết chính xác lượng chất chuẩn độ đã cho vào cốc phản ứng. Thời điểm nhận biết phản ứng hóa học đạt mức cân bằng, đồng thời, ngừng cho thêm chất chuẩn độ, gọi là điểm dừng (end-point) của quá trình chuẩn độ, báo hiệu qua những chỉ dấu như màu sắc hoặc điện thế của dung dịch trong cốc phản ứng.

Biểu đồ ghi nhận quá trình chuẩn độ, trong đó NaOH là chất chuẩn độ, pH là chỉ dấu và các điểm cân bằng, điểm dừng có độ lệch với nhau.
Ảnh copy từ: https://www.schoolbag.info

Dựa theo loại phản ứng của chất chuẩn độ với chất cần phân tích, phản ứng chuẩn độ được phân thành: Phản ứng axit- bazơ, phản ứng kết tủa, phản ứng tạo phức và phản ứng oxi hóa- khử.

Thực tế, điểm dừng và điểm cân bằng của phản ứng chuẩn độ luôn có sai lệch với nhau, đây được gọi là sai số chuẩn độ, và có biên độ tùy thuộc vào phương pháp (thiết bị) cũng như sử dụng chỉ dấu nào để báo hiệu điểm cân bằng của phản ứng chuẩn độ

Ảnh copy từ: https://labbulletin.com/
Ảnh copy từ: https://labbulletin.com/

Ưu Điểm:

  • Chi phí đầu tư thấp
  • Có thể đạt kết quả chính xác tương đối.
  • Không đòi hỏi kiến thức cao ở người vận hành.
  • Thời gian thực hiện nhanh, cho kết quả tức thì.

Một số hạn chế của phương pháp:

  • Hầu như chỉ áp dụng với dung dịch: phải phá hủy mẫu đo, hoặc đôi khi không thể áp dụng.
  • Độ chính xác phụ thuộc vào kỹ năng của người vận hành.
  • Lượng tiêu hao hóa chất lớn.

Related posts