Blog

Quang Phổ Phát Xạ Hồ Quang (SPARK / ARC_OES) Là Gì?

Phương pháp phân tích nguyên tố này dựa trên hiệu ứng hồ quang điện, là hiện tượng mà không khí (hoặc khí khác, như Argon chẳng hạn) bị ion hóa, trở nên dẫn điện khi được đặt giữa điện trường (điện áp) đủ lớn. Mức điện áp “đánh thủng” này, tùy thuộc nhiều yếu tố như độ ẩm, áp suất môi trường (khí), hình dạng điện cực,…

Ảnh được copy từ: https://pngio.com/images/

Trong phương pháp quang phổ hồ quang, sản phẩm cần phân tích đóng vai trò như một điện cực. Chuỗi hồ quang điện phóng lên bề mặt mẫu đo sẽ làm ion hóa các nguyên tố có trên bề mặt mẫu. Quá trình này sau đó sẽ tạo ra dải phổ ánh sáng phát xạ, đặc trưng theo từng nguyên tố và tỉ lệ với hàm lượng của các nguyên tố có trong sản phẩm đo. Phổ ánh sáng này sẽ được thu nhận bởi hệ thống quang điện tử và phân tích để cho kết quả định tính và định lượng.

Ảnh được copy từ: https://www.slideshare.net/GamalAbdulHamid/optical-emission-spectrometry-oes

Ưu Điểm:

  • Thời gian phân tích rất nhanh.
  • Khả năng truy vết tốt.
  • Phân tich chính xác được nguyên tố kim loại và phi kim có trong mẫu, kể cả một số trường hợp hàm lượng thấp.

Ít bị nhiễu phổ.

Một số hạn chế của phương pháp:

  • Phá hủy bề mặt mẫu đo.
  • Độ lặp lại không cao do khó kiểm soát ổn định quá trình tạo hồ quang.
  • Sai số lớn nếu mẫu đo có mật độ nguyên tố không đồng đều, đặc biệt khi bề mặt có lớp xi mạ, coating nói chung,…

Related posts